Razkritja (545. in 553. člen ZZavar-1)

Na podlagi drugega odstavka 545. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015) sporočamo, da:

- Zavaruj dobro d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;

- nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu Zavaruj dobro d.o.o. d.o.o.

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015) sporočamo, da Zavaruj dobro d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki lahko vplivajo na nepristranost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju katerihkoli obveznosti do zavarovalca.

Kontakt

ZAVARUJ DOBRO, Posredovanje zavarovanj d.o.o.
Lokrovec 2F
3000 CELJE

e-pošta: info@zavaruj-dobro.si
spletna stran: www.zavaruj-dobro.si
telefon: 05/995-8893
telefaks: 03/541-2216